בבלעדיות ברמת גן , במגדל משה אביב 90-170-250 מ"ר

נכסים דומים