בקרית גת נכס מניב 6% תשואה

נכסים מניבים - מבני תעשייה

מבנה עצמאי 3,500 מ"ר עם שוכר טריפל A לתקופה ארוכה ביותר 16 מיליון ש"ח

נכסים דומים