במתחם הבורסה עסקת השנה קומה שלמה

נכסים מניבים - משרד

בבורסה עסקת השנה קומה שלמה בבניה.

כניסה תוך שנתיים במחיר מצוין  13 אלף ש"ח למ"ר , ניתן לרכוש חניות. 

נכסים דומים